Friday, September 1, 2023

Klassiske glasvægsløsninger til dansk aktør indenfor bæredygtig energi

Brintvirksomheden Green Hydrogen Systems (GHS) udvider hovedkvarteret i Kolding med en ombygning af eksisterende faciliteter og en ny tilbygning til administration og produktion. DEKO har bl.a. leveret brandklassificerede glasvægge og døre til atrium og kontorområder i den nye fløj.

Green Hydrogen Systems producerer elektrolyseanlæg, der omdanner vedvarende energi og vand til grøn brint – et produkt med potentiale og stor interesse omkring sig.

En åben kantine er placeret på nederste niveau, mens et atrium og tre etager med kontorarbejdspladser bevæger sig op igennem huset. Store glaspartier ud til atriet skaber transparens og sikrer sammenhæng mellem etagerne. Dette giver en oplevelse af at kunne følge med i livet på arbejdspladsen fra begge sider af glasset.

Dagslys fordeles på etager med glasvægge

Alle glasvægge og døre, både til områder med og uden brandkrav, er leveret af DEKO. Udover de store brandglasvægge ud til atrium er DEKOs glasvægge også anvendt ved møderum og udvalgte kontorer for at opnå en lethed til indretningsdesignet og yderligere transparens mellem rummene. Med gennemgående lofter og stor åbenhed mellem rummene, oplever man en god sammenhæng mellem den enkeltes arbejdsstation og arbejdspladsen som helhed. Fra kontorerne er der udsigt til det åbne landskab, hvilket også bidrager til gode dagslysforhold.

Kjæhr & Trillingsgaard A/S har været totalentreprenør på byggeriet, som afleveres væsentligt før tid, hvilket i høj grad skyldes stor fleksibilitet blandt alle underleveran-dører og rådgivere i teamet, fortæller firmaets direktør Morten Højlund. Han er også glad for, at der har været et godt samarbejde og gensidig tillid med underleverandørerne og rådgivere i teamet.

Projektfakta

Projekt: GHS Kolding
Bygherre: GHS
Entrepriseform: Totalentreprise
Totalentreprenør: Kjæhr & Trillingsgaard
Arkitekt: RUM

DEKO produkter: Indvendige glasvægge og døre

DEKO FG Fire Profile brandglasvægge
DEKO AG aluminiumglasrammedøre
DEKO FG fuldglasvægge
DEKO TD trædøre

Om os

Nyheder