Monday, June 5, 2023

Fra vugge til grav: DEKO mere end halverer CO2-udledningen på glasvægge

Siden 2018 er CO2-udledningen på vores mest populære fuldglasvæg halveret med 56 procent. Det viser DEKOs helt nye EPD, der måler produktets klimaftryk i alle faser fra vugge til grav.

Byggebranchen er en foranderlig verden, og derfor har DEKO altid arbejdet med fingeren på pulsen for at sikre, at vores produkter lever op til tidens krav og forventninger. I en årrække har vi især haft fokus på at optimere på vores produkters CO2-aftryk gennem flere tiltag, og vi kan nu vise flotte grønne tal for hele produktets livscyklus i vores nye EPD fra maj 2023.

Samme solide styrke – markant mindre CO2-udledning

Hos DEKO udvikler og gentænker vi hele tiden konstruktionen af vores produkter for at opnå endnu bedre klimaaftryk uden at kompromittere æstetik og funktionalitet. I den proces har vi blandt andet valgt at skifte leverandører og minimere materialeforbruget i vores populære fuldglasvæg.

”Vi har skåret ned i materialeforbruget - blandt andet benytter vi mindre aluminium i rammerne til glasvæggene på en måde, så vi formår at bibeholde styrken. Alene det har allerede betydet en enorm forskel for CO2-udledningen, viser tallene, siger Simon S. B. Jensen, Sustainability & Product Development Manager hos DEKO.

”Vores nyeste EPD fra maj i år, der inkluderer alle faserne for produktets levetid (Cradle to Grave) viser, at glasvæggen udleder 36 kg mindre CO2 pr. m2 fra 2018 til 2023. For et bedre sammenligningsgrundlag med vores konkurrenter har vi tidligere fokuseret på produktets klimaaftryk fra produktionen (Cradle to Gate). Men med det nye bygningsreglement har vi nu større fokus på hele livscyklussen. Dette er også med til at vise en stor forskel, da genanvendeligheden af materialerne er øget betragteligt i de nye produktrevisioner,” siger han.

EPD’en kan tilgås på www.epddanmark.dk, hvor den udgives ultimo juni 2023.

Livscyklus og genanvendelsespotentiale

I samarbejde med vores nye leverandør har vi nemlig implementeret en strategi for at udnytte og genanvende materialerne bedst muligt.

”Vi har samarbejdet med vores leverandør om at sende kasseret aluminiumprofiler tilbage for at blive omsmeltet til nye, stærke profiler,” siger Simon S. B. Jensen, der tilføjer, at genanvendelsesmetodikken også gælder ved bearbejdning af profilerne.

”Når de bearbejder i deres aluminiumsproduktion, producerer de spåner og andet spildmateriale, som ryger tilbage og bliver smeltet om til råt aluminium igen og genbrugt i stedet for at lade det gå til spilde.”

Kun begyndelsen

Hos DEKO glæder vi os over, at vi nu kan bryste os af endnu en EPD, der bidrager positivt til vores kunders klimaberegninger og i sidste ende miljøet. Når det er sagt, er det et skridt af mange mod en mere bæredygtig fremtid.

”Vi er glade for resultaterne, og det viser, at man kan gøre en forskel med små, men vigtige justeringer. Men det er kun begyndelsen. Bæredygtig udvikling kræver, at man hele tiden overvejer og arbejder på, hvordan man kan gøre det endnu bedre. Så det fortsætter vi med” siger han.

Om os

Nyheder