Friday, August 6, 2021

Få indblik i DEKO produkters certificeringspotentiale med ny DGNB-brochure

Et øget fokus på miljøcertificeringer højner standarderne for bæredygtigt byggeri. Arkitekter og bygherrer må derfor holde tungen lige i munden, når de skal udvælge byggematerialer af højeste bæredygtige kvalitet. For at hjælpe kunden med at træffe de helt rigtige valg har DEKO sammensat en ny DGNB-brochure, som giver det fulde indblik i vores produkters livscyklus og certificeringspotentiale.

Klar kommunikation og transparens bidrager til bæredygtig udvikling

Målbarheden af bæredygtighed og værdien af point inden for miljøcertificering af byggeri kan være et uoverskueligt område, særligt fordi det kræver det fulde indblik i det enkelte materiales livscyklus – helt fra udvinding til genanvendelse.

Både som leverandør og entreprenør oplever vi derfor et øget behov for transparens på markedet for byggematerialer, som gør det lettere for arkitekter og entreprenører at træffe de mest optimale valg for byggeriet. I den sammenhæng har DEKO i samarbejde med Viegand Maagøe udviklet en dokumentationsoversigt, som gør det lettere for auditorer at beregne vores løsningers specifikke bidrag til de forskellige kriterier i DGNB-certificeringen.

”I DEKO arbejder vi på at højne kommunikationen af de tiltag, vi gør i forhold til dokumentation og EPD’er på vores produkter. Målet er at kommunikere vores dokumentationsportefølje så tydeligt for kunden som muligt og ikke mindst skabe lettere adgang til dokumentationen. Gennem klar kommunikation og øget transparens på produkters certificeringspotentiale kan vi som leverandør bidrage til at løfte den bæredygtige udvikling inden for dansk byggeri,” siger Simon Søndergaard Bjarno Jensen, Sustainability Project Manager hos DEKO.

DGNB-certificering og bæredygtighedens tre søjler

Begrebet ”bæredygtighed” dækker i sin fulde betydning over en række parametre, som alle spiller en væsentlig rolle inden for miljøcertificering. Bæredygtighed bygger på tre søjler: klima og miljø, menneskelig sundhed og trivsel samt økonomisk bæredygtighed.

Ved den internationalt anerkendte DGNB-certificering vurderes og måles bygningens bæredygtige kvalitet både i forhold til byggeriets levetidsomkostninger, miljøprofil og ikke mindst trivselsfremmende parametre, som indeklima, komfort og sikkerhed. For at efterkomme de høje krav inden for DGNB-certificeringen, arbejder vi i DEKO ud fra en holistisk tilgang, hvor alle tre søjler sættes i højsædet.

”Ud over indsamling af EPD’er, så arbejder vi også på at eliminere skadelige emissioner fra vores produkter, sikre kontrol af materialesammensætningen af alle komponenter og simplificere installationen af vores produkter for bedre arbejdsvilkår for vores (og andre) tømmersvende. Derudover har vi et generelt fokus på genbrug både i produktionen og i den daglige drift,” uddyber Simon Søndergaard Bjarno Jensen.

Byggebranchens ansvar for fremtiden

For at højne standarderne inden for byggeri og flytte branchen mod en mere bæredygtig fremtid er det vigtigt, at alle led i byggeprocessen får hjulpet hinanden med at kommunikere og forstå, hvad der ønskes fra markedet, og hvordan de enkelte leverandører kan bidrage til at imødekomme ønskerne. Derfor sætter vi ind på kommunikationen og gennemsigtigheden af udviklingen af vores produkter og deres livscyklus, så det bliver lettere at agere mere miljøbevidst og kvalitetssikre byggeriet.

Få overblik over DEKOs certificeringspotentiale i DGNB-brochuren allerede i dag.

Om os

Nyheder