Tuesday, May 28, 2019

DEKO styrker entrepriseafdeling med uddannelse af formænd

Seks formænd fra DEKO har i foråret gennemgået et kursusforløb tilrettelagt i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole.

DEKO ønsker kontinuerligt at styrke formandsfunktionen i større byggeprojekter, og med de afholdte kurser får vi formandsrollen opgraderet.

Kurserne indeholder emnerne sjakbajs, arbejdsmiljøuddannelse, konflikthåndtering og kommunikation, planlægning og styring, intern undervisning samt aftaleforhold i byggeriet. Uddannelsesforløbet blev tilrettelagt, så det foregik i virksomhedens egne rammer.

Forløbet bestod af 14 dages undervisning og indeholdt hele 3 dage med kommunikation og konflikthåndtering, hvor specielt én opgave med at bygge en LEGO-figur via oplysninger og beskrivelse igennem en mobiltelefon – gav stof til eftertanke. Forløbet blev afsluttet med udlevering af diplom til DEKOs formænd for gennemførelse af kurset.

Om os

Nyheder